Kroz naš angažman dobivate partnera koji brine o uspjehu Vašeg poslovanja.

O nama

Nakon niza godina na vodećim pozicijama u računovodstvima privatnih kako srednjih tako i većih tvrtki, ukazala se mogućnost da sve svoje znanje, iskustvo i energiju pretočitmo u pomoć malim i srednjim poduzetnicima. Isto tako i onima koji tek imaju ideju ili želju za pokrenuti svoj posao, mi smo ti koji nude informacije kako da lakše prevaziđu strah od samostalnog ulaska u svijet birokracije. Jer baš u tom dijelu naša je specijalnost. Naše iskustvo, znanje i želja za pomoći početnicima, pokazali su se kao kvalitetan startup za našu tvrtku.

Od prvobitne ideje do danas, pomogli smo mnogim malim poduzetnicima koji od svoje ideje uz našu pomoć po prvi puta stupaju u svijet birokracije i na otvorenu tržišnu arenu, te smo im pomogli da lakše nađu svoje mjesto na tržištu. Što manje šokova i stresa za podueztnika naš je cilj, kako bi isti svu svoju energiju moglao usmjeriti u razvoj svoje poduzetničke ideje.

Pomažući drugima i sami smo nalazili svoje mjesto pod suncem, i rastući kroz druge rasli smo i mi, a to je ono na što smo ponajviše ponosni.

Usluge

Računovodstveni poslovi
Dobar računovođa može Vam uštedjeti mnogo živaca, ali i osigurati da iz svog poslovanja izvučete maksimum financijske koristi, a opet sve u skladu sa zakonskim propisima. Neki od zadataka računovođe su:
• stalno pračenje zakonskih propisa
• analiziranje poslovanja
• uoćavanje i upućivanje na propuste
• traženje najadekvatnijeg rješenja za unapređenje poslovanja
• izrada izvještaja o poslovanju, kao i završnih izvještaja
Točnost, ažurnost i dostupnost računovodstvenih informacija koje pružamo našim klijentima, jamstvo su Vašeg i našeg uspjeha.

Knjigovodstveni poslovi
Uspostavljamo i vodimo evidencije koje su poduzetnici dužni voditi u skladu sa Zakonom o računovodstvu, a knjigovodstveni poslovi koje obavljamo uključuju i
• inicijalnu uspostavu poslovnih knjiga i računskog plana
• knjiženje poslovnih događaja u dnevnik knjiženja i glavnu knjigu
• vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača
• vođenje analitičkih evidencija dugotrajne imovine i sitnog inventara
• vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa prema propisima o PDV-u
• financijsko vrednovanje kretanja zaliha robe

Administrativni poslovi
Za vas možemo obavljati i sljedeće administrativne poslove:
• dostava i/ili preuzimanje dokumenata
• izrade Ugovora o radu, i ostale dokumentacije vezano uz zapošljavanje kadrova
• izrada skladišnih dokumenata
• vođenje blagajničkog poslovanja
• priprema naloga za plaćanje
• skeniranje dokumenata
• izrada dopisa/izjava

Obračun plaća i drugih primitaka
Naš knjigovodstveni servis stalno prati zakonske promjene i pouzdano za klijente obavlja poslove vezane uz obračune plaća i honorara:
• prijava zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
• vođenje propisanih evidencija plaća
• izrada mjesečnih obračuna plaća zaposlenika
• obračun refundacija za bolovanja
• obračun honorara vanjskih suradnika s propisanim davanjima sukladno ugovorima
• obračun putnih naloga i locco vožnje na temelju dokumentacije i podataka dobivenih od klijenta

Porezne prijave i izvještaji
Za svoje klijente brinemo o svim obvezama izvještavanja prema državi koje proizlaze iz zakona o računovodstvu, porezu na dobit, dohodak i dodanu vrijednost. Ovi poslovi obuhvaćaju
• sastavljanje mjesečnih i godišnjih izvještaja o plaćama i ostalim primicima zaposlenih i vanjskih suradnika
• obračun poreza na dodanu vrijednost i podnošenje svih dijelova PDV prijave
• izrada INTRASTAT obrazaca, te podnošenje istog u zakonskim rokovima
• izradu godišnje prijave poreza na dobit i godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu

Računovodstveni izvještaji
Da bi uspješno upravljali svojim poslovanjem poduzetnici moraju razumjeti računovodstvene informacije koje ga opisuju kao što razumiju svoj proizvod, kupce i dobavljače. Financijski izvještaji ne smiju biti nešto nerazumljivo što se dešava između računovodstvenog servisa i države. Svojim klijentima na jednostavan i razumljiv način objašnjavamo rezultat njihovog poslovanja i financijsku poziciju kroz
• mjesečne analize financijskog knjigovodstva s ciljem kontrole cjelovitosti obuhvata poslovnih događaja koja osigurava točnost računovodstvenih izvještaja
• izradu mjesečnog računa dobiti i gubitka, bilance i ključnih pokazatelja uspješnosti specifičnih za svakog poduzetnika
• mjesečni sastanak s poduzetnikom na kojem se prezentira mjesečni izvještaj i analizira poslovanje
• kontinuiranu telefonsku podršku vezanu uz financijske, porezne i organizacijske aspekte poslovanja
• izrada zahtjeva za kredite banaka, ili drugih financijskih institucija

Savjetodavni poslovi
Poduzetnici povremeno trebaju savjetodavne računovodstvene poslove poput
• analiza profitabilnosti proizvoda i usluga
• izrada proračuna isplativosti ulaganja
• izračun najpovoljnijeg načina provedbe pojedinih pothvata s aspekta porezno dostupnih opcija
• procjena vrijednosti poduzeća
• savjetovanje prilikom pokretanja poslovanja

Kontakt

Mob: +385 (0) 91 601 99 22
Mob: +385 (0) 99 601 99 22
Tel: +385 (0) 1 765 69 11
Fax: +385 (0) 1 765 69 13 

Email: sena@ks-omnia.hr